BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ giai-thuat

Nếu bạn đã đọc bài viết về "Tìm hiểu danh sách liên kết đơn" thì có thể thấy việc tổ chức dạng danh sách tiện lợi hơn rất nhiều so với dùng mảng. Tuy nhiên, danh sách liên kết đơn vẫn có nhược điểm là chỉ có thể duyệt từ đầu đến cuối. Vì vậy, một số thao tác sẽ rất khó cài đặt trên nó. Danh sách liên kết kép có thể khắc phục nhược điểm này.
Đăng lúc: 07:07 PM 10/07/2023 bởi Charles Chung - 1474
Trong khoa học máy tính, danh sách liên kết (linked list) là tập hợp tuyến tính các phần tử dữ liệu, với thứ tự không được đưa ra bởi vị trí vật lý nào của chúng trong bộ nhớ. Thay vào đó, mỗi phần tử sẽ trỏ đến phần tử tiếp theo. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về danh sách liên kết đơn.
Đăng lúc: 11:39 AM 24/06/2023 bởi Charles Chung - 319
Việc khai thác dữ liệu hầu như lúc nào cũng cần phải thực hiện tìm kiếm, việc tìm kiếm nhanh hay chậm tùy thuộc và trạng thái và trật tự của dữ liệu, kết quả tìm kiếm có thể không tìm thấy hoặc có tìm thấy. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 phương pháp tìm kiếm "linear search" và "binary search"
Đăng lúc: 01:57 PM 12/06/2023 bởi Charles Chung - 762
Trong khoa học máy tính, cấu trúc dữ liệu mảng là một cấu trúc dữ liệu bao gồm một nhóm các phần tử giá trị hoặc biến, mỗi phần tử được xác định ít nhất bằng một chỉ số (index) hoặc khóa (key). Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu mảng 1 chiều và một vài thao tác trên nó.
Đăng lúc: 05:09 PM 08/06/2023 bởi Charles Chung - 414
Slide bài giảng và bài tập thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech (pass hỏi thầy Charles Chung)
Đăng lúc: 06:00 PM 30/05/2023 bởi Charles Chung - 565
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng giải thuật MD5 trong các ngôn ngữ lập trình như C#, Java, JavaScript, VB.NET, Python, PHP và trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle
Đăng lúc: 11:23 AM 08/12/2022 bởi Charles Chung - 2405

Trang

  • 1
QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ