BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ jwt

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo mật Restful Webservice, chúng ta sẽ sử dụng thư viện Jersey 2 để sinh ra JWT Bearer, cơ sở dữ liệu sử dụng Oracle, truy xuất dữ liệu sử dụng Hibernate
Đăng lúc: 07:24 PM 29/11/2023 bởi Charles Chung - 771
Trong quá trình tìm hiểu JWT tôi xem nhiều bài viết trên mạng cả tiếng anh và tiếng việt nhưng đa số là trình bày ngắn gọn, và giải thích chưa đầy đủ, Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách tạo ứng dụng JWT trong Asp.net core Web API sử dụng cả database SQL Server để xác thực người dùng.
Đăng lúc: 02:51 PM 21/10/2022 bởi Charles Chung - 1114
JSON Web Token (JWT) là 1 tiêu chuẩn mở (RFC 7519), định nghĩa cách thức truyền tin an toàn giữa các ứng dụng bằng một đối tượng JSON. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về JWT.
Đăng lúc: 09:37 PM 20/10/2022 bởi Charles Chung - 663

Trang

  • 1
QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ