BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ opencv

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện Haar Cascade với OpenCV để phát hiện khuôn mặt người trong một bức hình, code với Python
Đăng lúc: 09:53 AM 27/03/2024 bởi Charles Chung - 571
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn phát hiện cạnh của ảnh bằng phương pháp Canny sử dụng OpenCV trong Python
Đăng lúc: 04:50 PM 05/01/2024 bởi Charles Chung - 387
Trong bài viết này thôi sẽ hướng dẫn các bạn quay và dịch chuyển ảnh sử dụng OpenCV trong Python
Đăng lúc: 10:48 PM 27/12/2023 bởi Charles Chung - 640
Trong bài viết này thôi sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi kích thước ảnh sử dụng thư viện OpenCV
Đăng lúc: 10:57 AM 25/12/2023 bởi Charles Chung - 456
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng thư viện OpenCV trong Pyhon 3.x, đọc, ghi và hiển thị hình ảnh trong Python sử dụng OpenCV.
Đăng lúc: 10:48 AM 24/12/2023 bởi Charles Chung - 1813
Review bài tập lớn môn Python AI với đề bài "Nhận diện cử chỉ bàn tay điều khiển âm lượng máy tính" sử dụng Opencv-Python do bạn Nguyễn Vũ Phong lớp C2009G2 Bách Khoa Aptech trình bày.
Đăng lúc: 03:20 PM 03/03/2023 bởi Charles Chung - 930
Review bài tập lớn môn Python AI với đề bài "Chấm bài thi chắc nghiệm sử dụng OpenCV". Bài tập do bạn Đặng Thị Bích Ngọc lớp C2009G1 - Bách Khoa Aptech trình bày.
Đăng lúc: 09:51 AM 28/02/2023 bởi Charles Chung - 1090

Trang

  • 1
QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ