BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ project

Review Đồ án SEM 1-PHP Laravel với đề tài Xây dựng website thương mại điện tử "Thời trang" do bạn Lục Văn Thái-C2208i2-Bách Khoa Aptech trình bày.
Đăng lúc: 09:27 PM 02/12/2023 bởi Charles Chung - 827
Review đồ án tốt nghiệp-App Mobile Quản lý nhân sự do bạn Nguyễn Vũ Phong-Lớp C2009g2-Bách Khoa Aptech trình bày. Công nghệ sử dụng: NodeJS, ASP.NET Core, ReactNative MongDB
Đăng lúc: 09:54 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 681
Review đồ án tốt nghiệp-App Mobile đặt vé xe khách do bạn Nguyễn Đức Vinh-Lớp C2009i1-Bách Khoa Aptech trình bày, công nghệ sử dụng: react native, angular, nodejs, java, mysql
Đăng lúc: 09:34 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 603
Review đồ án tốt nghiệp "App Mobile Bán hàng" do bạn Phạm Đình Bách - Lớp C2009G1-Bách Khoa Aptech
Đăng lúc: 09:21 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 703
Review đồ án tốt nghiệp "App Mobile Social" do bạn Phùng Đức Thành-C2009G2-Bách Khoa Aptech trình bày. Công nghệ sử dụng: ReactNative, MongoDB, NodeJS, ASP.NET Core
Đăng lúc: 08:49 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 410
Review đồ án tốt nghiệp "Mobile App học Tiếng Anh cho trẻ" do do bạn Dương Trung Tuấn-Lớp C2009I2-Bách Khoa Aptech trình bày. Công nghệ sử dụng: ReactNative, NestJS, MongDB
Đăng lúc: 08:46 AM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 504
Review đồ án SEM 2 với chủ đề mạng xã hội "Social Dozen" do bạn Hồ Hữu Phước lớp C2110H1 Bách khoa Aptech trình bày
Đăng lúc: 11:41 AM 12/06/2023 bởi Charles Chung - 247
TypeScript là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mã nguồn mở, được Microsoft phát triển. Nó là một phiên bản cao hơn của JavaScript, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp. Nó kế thừa nhiều khái niệm từ Java và C#, TypeScript là ngôn ngữ tĩnh (Static typed) có nghĩa là nó nghiêm ngặt và có trật tự trái ngược với free-type. Nó còn được bổ sung thêm lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường, cấu hình dự án TypeScript sử dụng Visual Studio Code.
Đăng lúc: 05:57 PM 26/04/2023 bởi Charles Chung - 950
Review đồ án SEM 3 Website Auto Ancillaries Limited, đồ án phát triển trên ASP.NET Core 5.0, VueJS và SQL Server của nhóm 2 lớp C2010i1-Bách Khoa Aptech. Nhóm gồm các thành viên: Nguyễn Trọng Hải Yến (trưởng nhóm), Nguyễn Thị Ánh Dương, Dương Quang Duy, Trịnh Công Như.
Đăng lúc: 10:00 AM 15/02/2023 bởi Charles Chung - 426
Review đồ án SEM 3 Website giặt là online, đồ án phát triển trên ASP.NET Core và SQL Server của nhóm 2 lớp C2009G2-Bách Khoa Aptech. Nhóm gồm các thành viên: Đặng Thị Bích Ngọc (trưởng nhóm), Đặng Minh Hoàng, Nguyễn Vũ Phong, Nguyễn Việt Anh.
Đăng lúc: 09:57 PM 03/12/2022 bởi Charles Chung - 471

Trang

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ