BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ review

Review Đồ án SEM 1-PHP Laravel với đề tài Xây dựng website thương mại điện tử "Thời trang" do bạn Lục Văn Thái-C2208i2-Bách Khoa Aptech trình bày.
Đăng lúc: 09:27 PM 02/12/2023 bởi Charles Chung - 827
Bài tập lớn môn Lập trình ASP.NET Core 6 với đề tài Xây dựng website thương mại điện tử "Thời trang" do bạn Lê Khắc Thiện lớp C2110i1-Bách Khoa Aptech trình bày.
Đăng lúc: 08:59 PM 02/12/2023 bởi Charles Chung - 842
Review đồ án tốt nghiệp-App Mobile Quản lý nhân sự do bạn Nguyễn Vũ Phong-Lớp C2009g2-Bách Khoa Aptech trình bày. Công nghệ sử dụng: NodeJS, ASP.NET Core, ReactNative MongDB
Đăng lúc: 09:54 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 681
Review đồ án tốt nghiệp-App Mobile đặt vé xe khách do bạn Nguyễn Đức Vinh-Lớp C2009i1-Bách Khoa Aptech trình bày, công nghệ sử dụng: react native, angular, nodejs, java, mysql
Đăng lúc: 09:34 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 603
Review đồ án tốt nghiệp "App Mobile Bán hàng" do bạn Phạm Đình Bách - Lớp C2009G1-Bách Khoa Aptech
Đăng lúc: 09:21 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 703
Review đồ án tốt nghiệp "App Mobile Social" do bạn Phùng Đức Thành-C2009G2-Bách Khoa Aptech trình bày. Công nghệ sử dụng: ReactNative, MongoDB, NodeJS, ASP.NET Core
Đăng lúc: 08:49 PM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 410
Review bài tập lớn môn ReactNative "Mobile App Cờ vua" do bạn Lê Quang Anh-Lớp C2010G2-Bách Khoa Aptech trình bày.
Đăng lúc: 08:49 AM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 438
Review đồ án tốt nghiệp "Mobile App học Tiếng Anh cho trẻ" do do bạn Dương Trung Tuấn-Lớp C2009I2-Bách Khoa Aptech trình bày. Công nghệ sử dụng: ReactNative, NestJS, MongDB
Đăng lúc: 08:46 AM 18/08/2023 bởi Charles Chung - 504
Review đồ án SEM 2 với chủ đề mạng xã hội "Social Dozen" do bạn Hồ Hữu Phước lớp C2110H1 Bách khoa Aptech trình bày
Đăng lúc: 11:41 AM 12/06/2023 bởi Charles Chung - 247
Review bài tập lớn Python AI-Nhận diện biển số xe khi vào, ra khỏi bãi gửi - do bạn Đỗ Cao Thiên lớp C2010i1-Bách Khoa Aptech trình bày.
Đăng lúc: 02:49 PM 25/04/2023 bởi Charles Chung - 2077

Trang

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ