BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ typescript

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, mã nguồn mở, được Microsoft phát triển. Nó là một phiên bản cao hơn của JavaScript, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng lớn và phức tạp. Nó kế thừa nhiều khái niệm từ Java và C#, TypeScript là ngôn ngữ tĩnh (Static typed) có nghĩa là nó nghiêm ngặt và có trật tự trái ngược với free-type. Nó còn được bổ sung thêm lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường, cấu hình dự án TypeScript sử dụng Visual Studio Code.
Đăng lúc: 05:57 PM 26/04/2023 bởi Charles Chung - 950
Cuốn sách này dành cho các lập trình viên và kiến trúc sư đang làm việc trên các dự án JavaScript quy mô lớn, chạy trên trình duyệt, trên máy chủ hoặc trên hệ điều hành sử dụng API JavaScript. Bạn nên có kiến thức cơ bản với JavaScript hoặc một ngôn ngữ tương tự C trước khi đọc cuốn sách này, cũng như kiến thức làm việc về hướng đối tượng và các mẫu thiết kế.
Đăng lúc: 03:25 PM 26/04/2023 bởi Charles Chung - 358

Trang

  • 1
QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ