BÀI VIẾT CÓ CHỨA TỪ cqrs

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về kiến trúc Onion trong ASP.NET Core và những ưu điểm của nó. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau xây dựng một Web API kết hợp CQRS tuân theo một biến thể của kiến trúc Onion để chúng ta hiểu tại sao việc triển khai một kiến trúc như vậy trong các dự án thực tế lại quan trọng.
Đăng lúc: 01:34 PM 22/12/2022 bởi Charles Chung - 1169
CQRS là một mẫu thiết kế thường được sử dụng để phát triển các ứng dụng đòi hỏi về hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật. Hiểu đơn giản là phân tách vai trò Command (Create-Update-Delete) và Query (Read) với kho dữ liệu.
Đăng lúc: 11:37 AM 15/12/2022 bởi Charles Chung - 640

Trang

  • 1
QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ