CÔNG NGHỆ THÔNG TIN >> SLIDE BÀI GIẢNG

Bài tập tổng hợp có lời giải môn SQL Server chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech

Đăng lúc: 01:51 PM - 26/09/2023 bởi Charles Chung - 2379

Các bài tập tổng hợp ôn tập môn SQL Server, lời giải tham khảo do bạn Lê Khắc Thiện lớp C2110i1 cung cấp

Yêu cầu chung

  • Hiểu được sơ đồ quan hệ thực thể
  • Tạo database và các bảng sử dụng T-SQL
  • Truy vấn dữ liệu cơ bản
  • Truy vấn nâng cao
  • Tạo và sử dụng thủ tục
  • Tạo và sử dụng view 
  • Tạo và sử dụng trigger

Danh sách bài tập

Lời giải do bạn Lê Khắc Thiện C2110i1 cung cấp

Link download lời giải (pass hỏi thầy Charles Chung)

thay lời cảm ơn!

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ