CÔNG NGHỆ THÔNG TIN >> SLIDE BÀI GIẢNG
Slide bài giảng và bài tập thực hành môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech (pass hỏi thầy Charles Chung)
Slide bài giảng và bài tập thực hành môn Windows Form Csharp chỉ dành cho sinh viên bkap (pass hỏi thầy Charles Chung)
Slide và bài tập thực hành môn Python cơ bản chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech(pass hỏi thầy Charles Chung)
Slide và bài thực hành môn Lập trình hướng đối tượng C# chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech (pass hỏi thầy Charles Chung)
Slide và bài thực hành môn WPF (Windows Presentation Foundation) chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech (pass hỏi thầy Charles Chung)
Slide và bài thực hành môn Asp.net core 2.0 chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech
Đăng lúc: 04:58 PM - 04/10/2022 bởi Charles Chung - 1275
Slide và bài thực hành môn Asp.net core 2.0 chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech (pass hỏi thầy Charles Chung)
Slide và bài thực hành môn Web API Asp.net core 2.0 và WCF chỉ dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech (pass hỏi thầy Charles Chung)
Slide và bài thực hành Java Core dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech
Đăng lúc: 05:18 PM - 27/09/2022 bởi Charles Chung - 1088
Slide và bài thực hành Java Core dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech bằng tiếng Anh, rất phù hợp cho các bạn tìm hiểu lập trình hướng đối tượng trong java và rèn luyện tiếng Anh chuyên ngành
Slide Database Management (SQL Server 2012 -2019) dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech
Đăng lúc: 09:35 AM - 25/09/2022 bởi Charles Chung - 973
Slide Database Management (SQL Server 2012 -2019) dành cho sinh viên Bách Khoa Aptech bằng tiếng Anh, rất phù hợp cho các bạn tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và rèn luyện tiếng Anh chuyên ngành
Slide và bài tập thực hành môn Lập trình C dành cho sinh viên của Bách Khoa Aptech bằng tiếng Anh, rất tốt cho các bạn mới tiếp cận lập trình và rèn luyện tiếng anh chuyên ngành CNTT

Trang

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ