CÔNG NGHỆ THÔNG TIN >> BÀI VIẾT CHỌN LỌC

Các loại inheritance trong Java-Cách nhận biết extends và implements

Đăng lúc: 10:37 AM - 15/12/2023 bởi Charles Chung - 416

Trong bài viết này tôi chia sẻ với các bạn các loại inheritance trong Java, ngoài ra tôi sẽ đưa ra các cách nhận biết extends và implements của class và interface trong java.

Các loại inheritance(kế thừa) trong java

Kế thừa là một trong 4 tính chất của lập trình hướng đối tượng. Khi kế thừa class con được hưởng tất cả các phương thức và thuộc tính của class cha. Tuy nhiên, nó chỉ được truy cập các thành viên public và protected của class cha. Nó không được phép truy cập đến thành viên private của class cha. Sau đây là một số loại kế thừa

 • Single Inheritance
 • Multiple Inheritance
 • MultiLevel Inheritance
 • Hierarchical Ineritance
 • Hybrid Inheritance

Nhận biết extends và implements của class và interface trong java

Diễn giải
 1. Một class kế thừa từ một class khác( trong java một lớp chỉ có thể kế thừa từ một lớp khác)

 2. Một interface kế thừa từ một interface khác.

 3. Một interface kế thừa từ nhiều interface khác.

 4. Một class thực thi từ một interface

 5. Một class thực thi từ nhiều interface

 6. Một class kế thừa từ một lớp và thực thi từ nhiều interface (lưu ý viết extends trước và implements sau nhé)

thay lời cảm ơn!

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ