CÔNG NGHỆ THÔNG TIN >> BÀI VIẾT CHỌN LỌC

Tạo ER Diagram trong SQL Developer Oracle

Đăng lúc: 11:03 AM - 13/10/2023 bởi Charles Chung - 762

ERD (Entity relationship Diagram) là sơ đồ quan hệ thực thể, nó biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể trong cơ sở dữ liệu quan hệ, trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ER Diagram trong Oracle SQL Developer.

Bước 1: Mở công cụ Oracle SQL Developer và kết nối với Oracle Database

Bước 2: Vào menu File->Data Modeler->Import->Data Dictionary

Bước 3:  Chọn database làm việc sau đó kích Next

Bước 4: Chọn schema là SYSTEM sau đó kích Next

Bước 5: Chọn các bảng muốn sinh ra ER Diagram sau đó kích Next

Bước 6: Kích chọn Finish

Kết quả sau khi sinh ra ER Diagram

Các bạn có thể chụp lại để phục vụ cho các mục đích khác nhau.

thay lời cảm ơn!

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ