BÀI VIẾT MỚI NHẤT
Trang bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sinh mã vạch QRCode và Bar Code 128 từ một chuỗi ký tự sử dụng thư viện ZXing trong .NET C#
Link bài tập môn kỹ năng mềm
Đăng lúc: 02:59 PM - 01/01/2024 bởi Charles Chung - 805
Link theo dõi bài tập môn kỹ năng mềm từ 1-8
Đổi số tiền vnđ thành chữ trong C# và Java
Đăng lúc: 09:29 AM - 01/01/2024 bởi Charles Chung - 266
Trong các hóa đơn chứng từ, bên cạnh số tiền bằng số là dòng văn bản ghi rõ số tiền bằng chữ, vậy làm thế nào để chúng ta có thể chuyển đổi được số sang chữ trong các ngôn ngữ lập trình? Bài viết này tôi sẽ chia sẻ đoạn code trong C# và Java
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp thư viện CKEditor để soạn thảo nội dung web, thư viện elFinder để quản lý tệp tin trên web, bài demo trên ASP.NET Core MVC 6
Xử lý quay và dịch chuyển ảnh sử dụng OpenCV trong Python
Đăng lúc: 10:48 PM - 27/12/2023 bởi Charles Chung - 641
Trong bài viết này thôi sẽ hướng dẫn các bạn quay và dịch chuyển ảnh sử dụng OpenCV trong Python
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi email trong Asp.Net core 6 sử dụng thư viện MailKit và MimeKit
Chuẩn hóa chuỗi Họ Và Tên trong C# và Java
Đăng lúc: 11:33 AM - 26/12/2023 bởi Charles Chung - 483
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuẩn hóa chuỗi họ và tên, địa danh,...sử dụng ngôn ngữ Java hoặc C#
Resize hình ảnh sử dụng thư viện OpenCV trong Pyhton
Đăng lúc: 10:57 AM - 25/12/2023 bởi Charles Chung - 456
Trong bài viết này thôi sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi kích thước ảnh sử dụng thư viện OpenCV
Cài đặt và sử dụng thư viện OpenCV trong Python với Visual Code
Đăng lúc: 10:48 AM - 24/12/2023 bởi Charles Chung - 1813
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng thư viện OpenCV trong Pyhon 3.x, đọc, ghi và hiển thị hình ảnh trong Python sử dụng OpenCV.
Sinh mã số kế tiếp dựa vào một mẫu cho trước bằng C# hoặc Java
Đăng lúc: 10:47 AM - 22/12/2023 bởi Charles Chung - 300
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm sinh mã kế tiếp dựa vào mẫu cho trước, code với java và c#

Trang

QUẢNG CÁO - TIẾP THỊ